Đổi mới giáo dục – khi “C”, “K”, “Q” đều đọc là “cờ”: chưa hiểu vấn đề sẽ phản ứng

Mục tiêu của môn Tiếng Việt lớp 1 Công Nghệ Giáo Dục (CNGD) là học sinh phải đọc thông, viết thạo; Nắm vững cấu trúc ngữ âm của tiếng, nắm vững luật chính tả. Từ đó, học sinh không thể tái mù. Học sinh được học luật chính tả rất kỹ, theo nguyên tắc gặp ở đâu sẽ giải quyết ở đó. Nhờ đó, học sinh sẽ nắm luật rất kỹ và không bị viết sai chính tả.

Bộ sách Công Nghệ Giáo Dục

Thạc sĩ Nguyễn Thị Thanh Loan – Trung tâm Công nghệ Giáo dục, NXB Giáo dục Việt Nam, đơn vị biên soạn sách Tiếng Việt lớp 1 CNGD – cho biết: Bộ sách được xây dựng trên tinh thần giải pháp CNGD do GS Hồ Ngọc Đại khởi xướng. Chương trình này được triển khai từ năm 1978 tại Trường Thực nghiệm (Hà Nội), sau đó được mở rộng ra các trường tiểu học ở nhiều tỉnh thành khác.

Theo bà Loan, việc đầu tiên khi học theo CNGD là phải xác định đúng đối tượng. Đối tượng cần chiếm lĩnh trong môn Tiếng Việt lớp 1 CNGD là cấu trúc ngữ âm của tiếng. Với quan điểm “Thầy thiết kế – Trò thi công”, học sinh không phải chỉ nắm được phần ngọn, cái có sẵn, mà tự làm ra sản phẩm thông qua hoạt động học. Học sinh nắm được kiến thức qua việc thực hành phát âm, phân tích, đọc, viết.

“Đánh vần là một cách đọc. Học sinh CNGD đánh vần theo cơ chế phân đôi: Đánh vần tiếng thanh ngang “ba”: /bờ/-/a/-/ba/; Đánh vần tiếng có thanh “bà”: /ba/-huyền- /bà/. Học sinh chỉ học tiếng có thanh khi đã đọc trơn được tiếng thanh ngang.

Như vậy, để đọc trơn được một tiếng, học sinh phải trải qua các thao tác đánh vần. Khi phân tích tiếng, học sinh phân tích bằng tay kết hợp bằng lời (nói to) nhưng khi đọc tiếng thì đọc trơn (chỉ đánh vần trong đầu, không nói to). Học sinh ngay từ những buổi học đầu đã được học cách nói theo 4 mức độ to-nhỏ-nhẩm-thầm nên đã quen với thao tác đánh vần thầm trong đầu. Khi đọc to, các em chỉ đọc trơn tiếng” – bà Loan phân tích.

Về nguyên tắc đánh vần trong CNGD là đánh vần theo âm, không phải đánh vần theo chữ.

Lấy dẫn chứng cụ thể, bà Loan chỉ rõ: Ở chương trình hiện hành, học sinh đang được đánh vần theo chữ ví dụ chữ “ke” thì đánh vần là /ca/-/e/-/ke/. Khác hẳn, trong CNGD sẽ đánh vần theo âm nên tiếng “ke” đánh vần là /cờ/-/e/-/ke/. Khi học cách phát âm này, học sinh sẽ được học luôn luật chính tả là âm “cờ” đứng trước âm “e” sẽ được ghi bằng chữ “k”.

Với phần nguyên âm đôi, tiếng Việt có 3 nguyên âm đôi là “iê”, “uô” và “ươ”. Trong đó, âm /ia/ có 4 cách viết “iê”, “ia”, “yê”, “ya”; âm /uô/ có 2 cách viết “uô” và “ua”; âm /ươ/ có 2 cách viết “ươ” và “ưa”. Ví dụ tiếng “yêu” được đánh vần là /ia/-/u/-/yêu/, vần “uôi” được đánh vần là /uô/-/i/-uôi/. Đây là cách đánh vần theo âm thay vì theo chữ ghi lại như trước kia là /y/-/ê/-/u/-/yêu/ hay /u/-/ô/-/i/-/uôi/.

“Với cách thức thay đổi như vậy, phụ huynh và giáo viên nếu chưa hiểu cơ chế và phương pháp thì sẽ có những phản ứng nhất định. Tuy nhiên, vì học sinh đã được học ngay từ đầu theo phương pháp CNGD nên sẽ không gây khó khăn cho các em” – bà Loan chia sẻ.

Theo Thạc sĩ Nguyễn Thị Thanh Loan, học theo bộ sách CNGD học sinh sẽ ít nhất đạt được mục tiêu như chương trình hiện hành và đặc biệt sẽ nắm được chính tả, kiến thức ngữ âm của tiếng và quan trọng là phát triển được tư duy của học sinh, nắm được bản chất của vấn đề nên rất khó để quên và nhầm lẫn.

Leave a Reply