Sửa bad ổ cứng – HDD Regenerator 2011 full crack

Khi không thể truy cập vào một phân vùng hoặc thư mục nào đó của máy tính hoặc không ghost hay cài win lại được thì có thể ổ cứng của bạn đã bị bad. Lúc đó phần mềm chống phân mảnh Disk defragment có sẵn trong Windows cũng không thể xử lý được. Bạn nên dùng thêm phần mềm HDD regenerator, phần mềm có chức năng phát hiện và sửa bad ổ cứng, một lỗi khá phổ biến với những ổ cứng đã có tuổi thọ và không được chăm sóc kỹ.

Giao diện phần mềm

Giao diện phần mềm


Ngoài ra HDD regenerator 2011 hỗ trợ bạn tạo một USB hoặc CD/DVD có khả năng boot nếu bạn không thể chạy trực tiếp HDD regenerator trên Windows.

Hướng dẫn sử dụng HDD Regenerator 2011 full để phát hiện và sửa bad trực tiếp trong Windows:

Hướng dẫn cài đặt

  1. Chọn dòng đầu tiên “Click here to repair physical bad sector…
  2. Đến phần “Choose Drive to Process:” chọn ổ đĩa rồi bấm Start Process
  3. Chọn số 2 “Normal Scan (with / without repair)”
  4. Chọn số 1 “Scan and repair”.

Hướng dẫn cài đặt HDD Regenerator 2011:

  1. Download tại đây: [7MB] https://drive.google.com/open?id=0B89OMuS6GqDPejZmNk1TSTZYN0U
  2. Chạy file hr2011.exe để cài đặt
  3. Copy 2 file hddreg.exeHDD Regenerator.exe trong thư mục crack vào thư mục cài đặt để sử dụng phần mềm đầy đủ chức năng.

Leave a Reply