Download Lightroom 5 full crack, hướng dẫn điền key Adobe Lightroom 5

Adobe Photoshop Lightroom 5 đã trở nên lỗi thời so với Adobe Lightroom CS6, CC 2018 vì ít tính năng và không hỗ trợ nhiều máy ảnh đời mới. Tuy vậy đối với hệ thống máy tính yếu vẫn còn giá trị, không bị lỗi thiếu RAM và còn chạy khá mượt nữa. Mình download bộ này đã khá lâu, bữa nay chia sẻ lại cho bạn nào cần.

Các phiên bản Photoshop Lightroom mới hơn mình sẽ viết ở bài khác nhé.

1. Download Lightroom 5

Chọn đúng file Lightroom_5_LS11.rar [810MB], link không có quảng cáo.

Google drive

2. Hướng dẫn cài đặt

– Chạy file Lightroom_5_LS11.exe trong thư mục download về. Mặc định sẽ giải nén ra desktop, muốn giải nén ở đâu cũng được. Chọn Next.

Giai nén Lightroom-5

– Giải nén xong tự chạy cài đặt. Chọn Finish.

Giải nén

– Cài đặt Lightroom 5 các bước mặc định đến khi hoàn thành.

– Sau khi cài xong mở keygen.rar chạy keygen.exe (chạy bằng quyền admin).

Crack-Lightroom_5

Chọn Patch Hosts File -> Chọn phiên bản Adobe Photoshop LightRoom v5.x -> Copy key. Nếu click Patch Hosts File báo lỗi thì chèn dòng dưới vào file  host trong C:\Windows\System32\drivers\etc

127.0.0.1 activate.adobe.com

– Mở Lightroom 5, điền key đã copy vào -> Hoàn thành.

Lần đầu chạy nên tắt update. Chọn Ignore These Updates 

Tắt cập nhật Lightroom 5

Cuối cùng xóa Folder Adobe đã giải nén ngoài desktop để tiết kiệm bộ nhớ.

Leave a Reply