1. Thanh toán trực tiếp

Gia sư đến văn phòng giao dịch để nhận lớp và đóng lệ phí. Trước khi đến phải thông báo để trung tâm kiểm tra chắc chắn lớp đã giao hay chưa.

 

2. Thanh toán chuyển khoản

Hình thức này hỗ trợ gia sư ở xa không có điều kiện đến trung tâm.

  • Trước khi đi chuyển khoản nhận lớp phải thông báo để trung tâm kiểm tra chắc chắn lớp đã giao hay chưa. Trong phần “Nội dung chuyển khoản” chỉ cần ghi mã số nhận lớp. VD: “Q1001”.
  • Khi chuyển khoản thành công, trung tâm sẽ gửi thông tin lớp dạy qua điện thoại hoặc tin nhắn SMS.

 

3. Thông tin ngân hàng

Quý khách giao dịch với trung tâm gia sư Tin Tưởng qua một trong các ngân hàng sau:

  • Ngân hàng: Agribank
  • Chi nhánh : Thủ Đức – PGD: Tam Phú
  • Chủ tài khoản: Ông Hoàng Diên Khánh
  • Số tài khoản: 6100205272643

  • Ngân hàng: ACB
  • Chi nhánh : ACB – PGD: Tam Hà
  • Chủ tài khoản: Ông Hoàng Diên Khánh
  • Số tài khoản: 4214 9458 0062 5816