Khi đến gặp phụ huynh hoặc học viên buổi đầu tiên để nhận dạy, gia sư phải mang theo giấy giới thiệu của trung tâm Tin Tưởng và các giấy tờ liên quan đến môn dạy.

  • Tải về giấy giới thiệu tại đây.
  • Tham khảo mẫu giấy giới thiệu như hình dưới.
Mẫu giấy giới thiệu

Mẫu cũ 2016