Trình soạn thảo wordpress bị lỗi Tiếng Việt

Khi sử dụng tab Visual trong trình soạn thảo văn bản mặc định của wordpress chúng ta thường bị lỗi font Tiếng Việt nhìn rất khó chịu như hình dưới đây. Mình sẽ hướng dẫn các bạn cách khắc phục đơn giản bằng cách sửa css trong source wordpress.

Wordpress bị lỗi tiếng việt

Các bạn đăng nhập vào Cpanel tìm đến vào edit file wp-content.css ở thư mục sau:

public_html/wp-includes/js/tinymce/skins/wordpress
Sửa lỗi wordpress editor

Đã sửa xong

Tìm và sửa dòng

font-family: Georgia, "Times New Roman", "Bitstream Charter", Times, serif;

thành

font-family: Arial;

Cuối cùng lưu file và tải lại website (ctrl+F5) là thành công. Cách làm này có nhược điểm là mỗi khi update source wordpress sẽ phải chỉnh sửa lại.

Leave a Reply