Sửa lỗi gõ tiếng việt trên thanh địa chỉ chrome

Khi sử dụng thanh địa chỉ Chrome để tìm kiếm hoặc nhập trang web chúng ta thường bị dính chữ aâ, dđ, eê, oô,… thay vì â, đ, ê, ô. Lỗi là do phần mềm Unikey không tự sửa lỗi của dấu gợi ý. Nếu không muốn thay thế bộ gõ tiếng việt khác thì phải sửa trong Cài đặt Chorme.

Lỗi gõ tiếng việt chorme

Bước 1: Vào cài đặt (dấu 3 chấm) -> Cài đặt

hoặc trên thanh tìm kiếm gõ chrome://settings

Bước 2: Gõ từ “gợi ý

để tìm mục Sử dụng dịch vụ gợi ý để giúp hoàn thành các tìm kiếm và URL được nhập trong thanh địa chỉ và Tắt mục này.

Bước 3: Xoá lịch sửa duyệt web

bằng cách nhấn Ctrl + Shift + Delete và sau đó nhấn nút Clear Data (Xoá dữ liệu).

Leave a Reply