Cách chặn kênh youtube trên máy tính

Khi xem youtube trên máy tính chúng ta hay bị những clip đề xuất không phù hợp với nội dung mình đang xem, hoặc những video có nội dung có tính kích động, v.v. Muốn ẩn ngay lúc đó ta có thể bấm vào dấu 3 chấm -> không quan tâm, nhưng hôm sau lại …