Nội quy nhận lớp

1. Giáo viên, sinh viên đến trung tâm nhận lớp phải có tác phong lịch sự, ăn mặc chỉnh tề, gọn gàng.

2. Cần mang theo: CMND, thẻ sinh viên hoặc thẻ giáo viên và bằng cấp liên quan.

3. Không được nhận lớp cho người khác, cần xen xét khả năng dạy, quãng đường đi, thời gian phù hợp để đảm bảo chất lượng dạy học tốt nhất.

4. Trước khi đến gặp Phụ huynh phải liên hệ để báo trước, khi đến gặp phải trình bày giấy giới thiệu của trung tâm và giấy tờ liên quan.

5. Không được tự ý đòi tăng lương, giảm giờ dạy hoặc yêu cầu quyền lợi khác ảnh hưởng đến uy tín của trung tâm.

Mức phí nhận lớp là bao nhiêu ?

• Phí nhận lớp lần 1: 35%

• Phí nhận lớp lần 2: 30%

Mức phí trên áp dụng chung cho tất cả gia sư là sinh viên, giáo viên và chỉ thu 1 lần duy nhất tháng lương đầu tiên. Đối với một số lớp năng khiếu, ôn thi ngắn hạn thì phí nhận lớp sẽ giảm xuống.

Không nhận được lớp có được hoàn phí ?

• Hoàn phí 100% nếu lỗi từ trung tâm đưa thông tin sai hoặc lỗi từ phụ huynh, học viên như thay đổi lịch dạy, thay đổi mức lương,… hoặc có thái độ xúc phạm danh dự, thân thể, tinh thần gia sư.

• Hoàn phí từ 25% – 75% nếu gia sư đã nhận lớp nhưng vì lý do riêng, lý do khách quan nào đó không thể tiếp tục dạy.

• Không hoàn phí nếu lỗi do gia sư bận không đi dạy, không đủ trình độ dạy, có hành vi và tác phong không tốt dẫn đến việc bị thôi dạy.

Có thể nhận lớp từ xa không ?

• Gia sư có thể nhận lớp bằng cách chuyển khoản.

• Xem thêm: Tài khoản ngân hàng.

Hỏi nhanh ?

Tên của bạn (bắt buộc)

Địa chỉ Email (bắt buộc)

Tiêu đề

Thông điệp