Đổi mới giáo dục – khi “C”, “K”, “Q” đều đọc là “cờ”: chưa hiểu vấn đề sẽ phản ứng

Mục tiêu của môn Tiếng Việt lớp 1 Công Nghệ Giáo Dục (CNGD) là học sinh phải đọc thông, viết thạo; Nắm vững cấu trúc ngữ âm của tiếng, nắm vững luật chính tả. Từ đó, học sinh không thể tái mù. Học sinh được học luật chính tả rất kỹ, theo nguyên tắc gặp …

Download TeamViewer 13.0.6447 Enterprise Silent Install

TeamViewer 13  Enterprise bản Silent Install là công cụ thay thế phiên bản TeamViewer 12. Đối với phiên bản cũ thì chúng ta đã có công cụ VN-Zoom TeamViewer Kit khá hiệu quả. Mình đã test và sử dụng 1 thời gian ổn định nên giới thiệu các bạn phiên bản TeamViewer 13 Premium, Enterprise chỉ 1 bước cài …